ගණිතයේ ජ්‍යාමිතිය සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ කතිකාවක්

උසස් මට්ටමේ චින්තන හැකියා ලබා දෙන ජ්‍යාමිතිය සම්බන්ධව ගණිත ගුරුවරුන්ගේ සහ විෂය හදාරන සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන සංවර්ධනය සඳහා ජ්‍යාමිතිය පිළිබඳ කතිකාවක් පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගණිත අධ්‍යාපන ශාඛාව මගින් කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ.

ගණිත විෂය තුළ අන්තර්ගත ජ්‍යාමිතිය, උසස් මට්ටමේ චින්තන හැකියා වන තර්කානුකූල සිතීම, විද්‍යාත්මකව දැකීම මෙන් ම ගැටලු විසඳීමේ කුසලතා සිසුන් තුළ සංවර්ධනය කිරීමට ඉවහල් වේ.

නමුත් පසුගිය වසර කිහිපයක සිට අ.පො.ස. (සා.පෙළ) ගණිත විෂය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ජ්‍යාමිතිය ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න පිළිතුරු සැපයීම සඳහා සිසුන් විසින් තෝරාගැනීම ඉතා අඩු මට්ටමක පැවති බවත් ඔවුන් සපයා තිබූ පිළිතුරු ද අපේක්ෂිත මට්ටමක නොතිබූ බවත් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කරන ලද ඇගයීම් වාර්තා අනුව හඳුනාගෙන තිබේ.

මේ අතර විද්‍යාත්මක පදනමක් මත විෂය ඇගයීම් සිදු කර ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ද අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව මෙම කතිකාවතේ දී ජ්‍යාමිතිය පිළිබඳ අතීත, වර්තමාන හා අනාගත දිශානතීන් හඳුනාගැනීමටත්  එහිදී ඉස්මතු වන අදහස් සහ යෝජනා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගණිත අධ්‍යාපනය පිළිබඳ විද්වත් කමිටුවට යොමු කර ගණිත අධ්‍යාපන සංවර්ධනය සඳහා ඒවා යොදාගැනීමටත්  අපේක්ෂා කරයි.

මෙරට ගණිත අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් අතිවිශාල සේවයක් සිදු කළ මහාචාර්ය ජේ.ඊ. ජයසූරිය මහතාගේ සියවන ජන්ම දින සැමරුම වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගණිත ශාඛාව සහ ජේ.ඊ. ජයසූරිය පදනම එක්ව සංවිධානය  කළ මෙම කතිකාව අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (14) පැවැත්විණි.

News.lk

Be the first to comment on "ගණිතයේ ජ්‍යාමිතිය සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ කතිකාවක්"

Leave a Reply

%d bloggers like this: