පාන්දර ගිනිකොන අහසේ බුධ ට සෙනසුරු සමීපවෙයි

අමල් උඩවත්ත

ජනවාරි 13 වන දින හිරු නැගීමට විනාඩි 30 කට පමණ පෙර ගිනිකොන දිග අහස පියවි ඇසින් නිරීක්ෂණය කළොත් ඔබට ගිනිකොන ක්ෂිතිජයෙන් අංශක 60 ක් පමණ ඉහළින් රතු පැහැති තරුවක් දක්නට ලැබෙයි.මෙම තරුව මේ දිනවල පාන්දර අහසේ යෝධ ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් ලෙසට දිස්වන වෘශ්චික තාරකා රාශියට අයත් දීප්තිමත්ම තරුව වන ඇන්ටාරස් නම් රතු යෝධ තරුව (red Giant Star) වෙයි. මෙම තරුව හඳුනා ගැනීමට වඩාත් පහසු සළකුණ වන්නේ සුදු කහ පැහැති වක්‍රාකාර ආකාරයට(Crasent Moon) දිස්වන චන්ද්‍රයා ඇන්ටාරස් රතු යෝධ තරුවට වම් පස ඉහළින් පිහිටා තිබීමයි.
දැන් ඔබ ගිනිකොන ක්ෂිතිජයෙන් අංශක 20 ත් 30 ත් අතර ප්‍රමාණයක ඉහළ අහසේ වම් පස මදක් නිරීක්ෂණය කරන්න. එවිට දීප්තිමත් ආලෝක ධාරාවක් දක්නට ලැබේ. මෙම දීප්තිමත් ආලෝක ධාරාව එසේත් නැත්නම් දීප්තිමත් වස්තුව සෙනසුරු ග්‍රහලොවට බුධ ග්‍රහලොව සමීප වී ඈතට දිස්වන ආකාරයයි. මෙම ග්‍රහ සමීපතාව පියවි ඇසට දීප්තිමත් ආලෝක ධාරාවක් විහිදුවන වස්තුවක් ආකාරයට පෙනුනත් ප්‍රබල දෙනෙතියක් (Binocular)ආධාරයෙන් නිරීක්ෂණය කළොත් මෙම බුධ සහ සෙනසුරු යන ග්‍රහ ළෝක වෙන් වන්ව දැක ගැනීමට හැකිවනු ඇත.

Be the first to comment on "පාන්දර ගිනිකොන අහසේ බුධ ට සෙනසුරු සමීපවෙයි"

Leave a Reply

%d bloggers like this: