මෙන්න!ඉන්දියාවේ දිගම පාලම

චීන දේශ සීමාව කරා කෙටිමගක්

ඉන්දියාවේ දිගම පාලම අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝඩි අතින් විවෘත කරනු ලැබුණි.

එම පාලම ඉදිකරනු ලැබ තිබෙන්නේ ඇසෑමය සහ අරුනාචල් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තය යාකරමිනි.

නව පාලම ඊශාන දිග ඉන්දියාවට මහා පරිමාණයේ සංවර්ධනය දායාද කෙරෙන දොරටුවක් වනු ඇතැයි අගමැතිවරයා පාලම විවෘත කරමින් සඳහන් කළේය.

බ්‍රහ්මපුත්‍ර ගංගාව හරහා ඉදි කරනු ලැබ ඇති කිලෝමීටර් නවයක් දිග නව පාලම නිසා ප්‍රාන්ත දෙක අතර ගමනාගමනය පැය හතරකට වඩා අඩුවනු ඇත.

එහි තවත් වාසියක් වන්නේ හදිසි අවස්ථාවක දී ඉන්දීය හමුදාවට කඩිනමින් චීන දේශසීමාව කරා ලඟා වීමට හැකිවීමයි.

ඉන්දු-චීන දේශසීමාවේ ඉන්දීය හමුදා භටයන්
Image copyrightAFP
Image captionඉන්දු-චීන දේශසීමාවේ ඉන්දීය හමුදා භටයන්

අරුනාචලම් ප්‍රදේශ් දකුණු ටිබටය යනුවෙන් හඳුන්වන චීනය එය තමන්ට අයත් භූමියක් ලෙස සලකයි.

එහෙත් ඉන්දියාව ‘අරුනාචලම් ප්‍රදේශ්’ සඳහා ඇති සිය අයිතිය කිසිදු ලෙසකින් අත්හැර දැමීමට සූදානම් නැත.

නව පාලම නම් කරනු ලැබ තිබෙන්නේ එය ඉදිකරනු ලැබ ඇති කලාපයේ ජනප්‍රිය ගායකයකු වූ ‘භුපෙන් හෂරිකා’ගේ නමිනි.

නව පාලම 'අරුනාචලම් ප්‍රදේශ්' සංවර්ධනයේ දොරටුව වනබව නරේන්ද්‍ර මෝඩි පවසයි
Image copyrightDASARATH DEKA
Image captionනව පාලම ‘අරුනාචලම් ප්‍රදේශ්’ සංවර්ධනයේ දොරටුව වනබව නරේන්ද්‍ර මෝඩි පවසයි

ඉන්දියාව එම පාලමට අතිරේකව ‘මහා අරුනාචලම් අධිවේගී මාර්ගය ‘ නමින් දුම්රිය මාර්ගයක් ද ඉදිකරමින් ඇත.

බිබ්සි පුවත් ඇසුරෙන්

%d bloggers like this: