හිමාලයේ හාමුදුරුවන්ට කඳු නගින්නන්ගේ ආචාරය

ලාමා ගෙශේ' භික්ෂුව හිමාලයට මීටර් හාරදාහක් පහළින් ඇති ගමක ආශ්‍රමයක වැඩ වාසය කළහ

එවරස්ට් කඳු නගින්නන්ට ආශීර්වාද කිරීම සිය ජීවිත කාලය පුරා චාරිත්‍රයක් කරගත් බෞද්ධ භික්ෂුවක් වූ ‘ලාමා ගෙශේ’ අපවත්වීමත් සමග කඳු නගින්නන් උන්වහන්සේට ඔවුන්ගේ ගෞරවය පිරිනමමින් ඇති බව වාර්තා වෙයි.

අපවත්වන විට උන්වහන්සේ 87 වැනි වියේ පසු වූහ.

‘ලාමා ගෙශේ’ භික්ෂුව හිමාලයට මීටර් හාරදාහක් පහළින් ඇති ගමක ආශ්‍රමයක වැඩ වාසය කරමින් එම ගම්මානය හරහා ගමන් ගන්නා කඳු නගින්නන්ට ආශීර්වාද කිරීම පුරුද්දක් කරගෙන සිටියහ.

එවරස්ට් කඳු නගින්නන්ට මග පෙන්වන ‘ෂාර්පාවරුන්’ උන්වහන්සේගේ ආශීර්වාදයෙන් තොරව එවරස්ට් තරනයට මැලි වූ බව පැවසෙයි.

'ෂාර්පා' මග පෙන්වන්නෝ උන්වහන්සේගේ ආශීර්වාදයෙන් තොරව එවරස්ට් තරනයට මැලි වූහTISSO
ෂාර්පා’ මග පෙන්වන්නෝ උන්වහන්සේගේ ආශීර්වාදයෙන් තොරව එවරස්ට් තරනයට මැලි වූහ

‘ලාමා ගෙශේ’ භික්ෂුවගේ ආශීර්වාද ලබා ගත් කඳු නගින්නෙක් වන කෙන්ටන් කූල් අදහස් දක්වමින්, උන්වහන්සේ සුවිශේෂී චරිතයක් හැටියට හඳුන්වා දුන්නේය.

එවරස්ට් තරණය සඳහා පැමිණෙන්නන් උන්වහන්සේගේ ආශීර්වාදයෙන් තොරව කන්ද තරණය කිරීමට අකැමැති වීම අසාමාන්‍ය කරුණක් විනැයි පවසන කෙන්ටන් කූල් “ලාමා ගෙශේ කඳු නගින්නන්ගේ දර්ශනයේ එක් අංගයක්” ලෙස හඳුන්වා දුන්නේය.

‘ලාමා ගෙශේ’ එක ඉංග්‍රීසි වචනයක්වත් කතා නොකළත්, එසේම කඳු නැගීමට එන බොහෝ විදේශිකයන්ට නේපාල භාෂාව නොතේරුනත් එවරස්ට් තරණය කරන අතරවාරයේ උන්වහන්සේ හමුවීම කඳු නගින්නන්ට සුවිශේෂී අවස්ථාවක් වූ බවත් කෙන්ටන් කූල් පවසයි.

බීබීසී පුවත් ඇසුරෙණි

Be the first to comment on "හිමාලයේ හාමුදුරුවන්ට කඳු නගින්නන්ගේ ආචාරය"

Leave a Reply

%d bloggers like this: